The Collection as an Automaton

The Collection as an Automaton
22.02.2019 – 23.03.2019
ACG Gallery, The American College of Greece, Athens, Greece

curated by Elpida Karaba

Participating Artists: Α-dash (Zoe Hatziyannaki, Eva Isleifs, Noemi Niederhauser), Natasa Biza, Kostas Christopoulos (with the students of the 8th studio of painting of ASFA Olga Vlassi, Thanos Kardoylas & Katerina Messini), Effie Halivopoulou (in collaboration with Deree – The American College of Greece alumnae Dimitra Prifti and Afroditi Andreou and the student Aliki Ntounia), Dimitris Ioannou, Lito Kattou, Georgia Kotretsos, Jesper List Thomsen, Petros Morris, Yiannis Papadopoulos/Olga Mexa, Cally Spooner

 

Recent Posts